Activitats familiars

La línia 9 del metro de Barcelona és una obra immensa que ha de comunicar l’aeroport amb Badalona i Santa Coloma, tot creuant la ciutat pels barris

Tot just acabat de començar el curs, el 28 de setembre, seguint amb la tradició de ja fa tres cursos, els pares i mares de P4 van organitzar al pat

El diumenge 21 d’octubre va tenir lloc la ja tradicional fira del Magotroc, que aquest curs ha canviat d’estació.