Tarda Literària

Els dos aneguets han arribat a Magòria, en forma de jornada 100% artística i creativa.