Primer

Els conceptes d’esquerra i dreta són bàsics per adquirir un bon aprenentatge de la lectoescriptura.