AULA DE LOGOPÈDIA

Un aspecte essencial en l'evolució psicosocial del nen/a és el llenguatge.

Tant pel que fa al desenvolupament intel·lectual com pel que fa a la relació social, una correcta comprensió dels símbols lingüístics i una adequada articulació dels fonemes (sons de la llengua) resulta imprescindible.

L'escola tracta de donar resposta a aquestes necessitats i és per això que disposa d'una aula de logopèdia on es treballen els problemes relacionats amb les alteracions de la parla i del llenguatge, sempre que siguin de tipus funcional. Per descomptat que l'aula de logopèdia no suposa, com cap dels serveis que l'escola ofereix, un desemborsament econòmic extra.