Presentació del nou curs

La “tornada a l’escola” és una expressió que tothom ha dit en alguna ocasió, representa el retorn al dia a dia, fem camí després de la muntanya rus