Els tallers

L’adaptació és un procés evolutiu que ens permet oferir respostes adequades a cada situació i que resulta imprescindible, especialment en la infànc