Els tallers

En massa ocasions, els nens i nenes amb DEA (dificultats específiques d'aprenentatge) no troben solució als seus problemes perquè l'entorn escolar

L’adaptació és un procés evolutiu que ens permet oferir respostes adequades a cada situació i que resulta imprescindible, especialment en la infànc