L'APRENENTATGE A MAGÒRIA

Un aprenentatge significatiu sols és possible a partir d’una personalitat ben construïda.

En conseqüència, la formació humana és prioritària en el nostre plantejament educatiu. Perquè això sigui possible es necessita una escola familiar, on tots/es ens coneguem: “El/la nen/a petit/a necessita una escola petita”. Perquè el/la nen/a se senti motivat/ada a aprendre, primer ha de sentir-se estimat/ada, acollit/ida en un entorn que li transmeti seguretat.
Entenem, a més, l’educació com una tasca que, partint del present, projecta el/la nen/a cap al futur influint decisivament tant en els aspectes intel·lectuals com humans.

El treball de formació humana és intel·lectualment sord i poc vistós: sembla que el/la nen/a aprèn poc. La realitat és una altra: el/la nen/a aprèn el que pot assimilar significativament (comprenent el que aprèn) i aquest procés l'estimula a seguir aprenent ja que, a més de comprendre, se sent ben tractat/ada.

La nostra didàctica es defineix com humanista en l’ampli sentit d’aconseguir una base humana que motivi el/la nen/a i li doni seguretat, elements clau per a una positiva evolució posterior. Tanmateix, no renunciem al rigor intel·lectual. De manera que també definim la nostra didàctica com a científica i experimental.
És científica perquè busquem la coherència i l’economia intel·lectual (màxim rendiment amb el mínim d’esforç) en l’aprenentatge, en el marc d’esquemes que es puguin raonar, comprendre i explicar, a la vegada que es pugui avaluar, comprovar-ne l’efectivitat.
És experimental perquè el/la nen/a, com a protagonista principal del seu desenvolupament intel·lectual, ha d’investigar i comprovar sempre que sigui possible els diferents conceptes que formen l’estructura del seu aprenentatge. És important potenciar la iniciativa personal; inculcar un positiu afany de superació. Tot això es resumeix en un dels axiomes de la nostra pedagogia: “No facis res per al nen que pugui fer per ell mateix”.

Aquests plantejaments determinen un altre aspecte important de la nostra metodologia: el dinamisme. Es tracta d’obrir les portes de l’escola i conèixer l’entorn en què vivim. Aprendre que l’escola no solament és un edifici, sinó un món carregat de propostes. D’aquesta manera, les sortides, excursions i activitats diverses de contacte social formen part essencial de la nostra pedagogia.