PROPOSTES DIDÀCTIQUES

A l'escola es treballa tenint en compte el grau de maduració psicològica del nen/de la nena.

Així en Educació Infantil (3-6 anys) es posa l'accent en la psicomotricitat (coneixement del medi a partir del reconeixement del propi cos), que és l'estructura que defineix el pensament del nen/de la nena menor de sis anys. L'estudi de la llengua i les matemàtiques a Parvulari parteix d'aquest plantejament. En realitat es tracta del reconeixement de les formes de les lletres i nombres i la seva orientació en l'espai. L'expressió oral contribueix a ordenar el pensament i a agafar seguretat davant els altres. Per aquesta raó, se li concedeix importància especial a Parvulari, i també a la resta de les etapes de Primària.

L'aprenentatge dels hàbits i el treballar diàriament a adquirir-los són una part fonamental de la didàctica a Parvulari i Cicle Inicial de Primària.

A partir dels 6 anys, es dona importància a les normes arbitràries de les llengües i les matemàtiques, i s’inicia els/les nens/es en els processos d’abstracció. És a dir, se’ls ensenya a llegir i a escriure als 6 anys, edat en la qual els diferents corrents psicològics estan d’acord a assenyalar com a òptima per iniciar l’aprenentatge de la lectoescriptura i l’operacionalitat matemàtica. Així mateix, l’aprenentatge psicomotriu dona pas a l’Educació Física.

Ocuparà un lloc important, fins als deu anys, l’estudi del medi, on nens i nenes coneixen el seu entorn social i natural i el que a l’escola denominem Àrea Creativa i que comprèn des d’activitats plàstiques fins a manualitats o modelatge, teatre, música, etc.
A partir dels deu anys s’augmenten les activitats d’abstracció, sobretot les lingüístiques i les matemàtiques, i s’inicia una altra manera d’estudiar l’espai i el temps a partir de la Geografia i la Història. 
A hores d’ara, l’alumne/a de l’escola ja ha de saber aplicar guions d’investigació, elaborar dossiers monogràfics, confeccionar murals sinòptics, abordar síntesis, deduir conceptes i explicar-los per escrit, realitzar operacions bàsiques de Matemàtiques, Geometria elemental i demostrar un bon nivell de català, castellà i anglès, a més d'expressar-se en públic amb seguretat i coherència.

ANGLÈS
L’anglès té destacada presència en el nostre projecte lingüístic, ja que la seva importància social i projecció futura sembla indiscutible. Per això s’introdueix des dels tres anys. Una mestra especialista en anglès realitza, a partir de P3 i diàriament, activitats d’immersió, partint de les tasques rutinàries i d’hàbits (donar el bon dia, vestir-se, desvestir-se, rentar-se, etc.). A partir de primer, diàriament, reben classes d’anglès en grups reduïts. Els especialistes d’anglès formen part de l’Equip Pedagògic base. 

ESCACS
Els escacs tenen una llarga tradició a la nostra escola com a alternativa al temps d’oci dels nens/es. Dins de l’horari lectiu i a partir dels 6 anys, se n’introdueix l’aprenentatge com una assignatura més. La seva importància com a element potenciador de la capacitat d’observació, de concentració i de deducció està demostrada, i és de gran ajuda per al desenvolupament intel·lectual dels nens i nenes. En contacte estret amb l'Equip Pedagògic, en Patxi Molinas, reconegut mestre especialista en aquesta matèria, s’encarrega d'impartir les classes. És una activitat que, com totes, s’inclou en el rebut mensual.

BIBLIOTECA 
La biblioteca té, a partir dels sis anys, categoria de matèria d’aprenentatge. Pretenem que no sigui una sala immòbil que gairebé ningú visita, sinó un centre de dinamització i estudi que compleixi una funció essencial en la vida dels nostres nens i nenes: estimular el gust per la lectura, per la creativitat literària, a més de ser una font d’informació per a treballs de classe. Per això hi ha un mestre que s’encarrega d’organitzar i dirigir activitats a la biblioteca, a part dels propis tutors/es, que organitzen setmanalment sessions de lectura a aquesta aula amb els seus grups. A més, tenint en compte el poder creixent de la imatge, es tracta de no perdre aquesta referència intel·lectual i cultural (també d’oci), que considerem fonamental per a l’educació dels nostres nens i nenes.