ADAPTACIÓ A P3

No s’insistirà mai prou en la importància fonamental que té l’entrada a l’escola, com s’estableixen les relacions i com experimenta el nen o la nena la trobada amb les persones que formaran part de la seva vida durant un període crucial.

A l’escola familiar és importantíssima l’arribada dels/de les més petits/es, com se’ls acull i com se’ls rep. Nosaltres plantegem el primer any com un curs pont entre la llar d’infants i l’escola, perquè el procés d’adaptació sigui al més suau i profitós possible.

Les famílies dels nens i nenes de tres anys mantenen una trobadaamb les mestres d'I3 abans de l’entrada del nen/a a l’escola, per conèixer-se prèviament i explicar els detalls que considerin oportuns. A més, cada nen/a de tres anys passarà un temps amb la que serà la seva mestra abans de començar el curs. Així mateix, es programen unes jornades de portes obertes, abans del començament de curs, perquè els/les alumnes que arriben a l’escola juguin, coneguin els seus futurs amics i amigues i aprofundeixin en la relació amb les seves futures mestres.

D'altra banda, les mestres d'I3 convoquen una reunió amb totes les noves famílies a mitjan juny, per parlar sobre les característiques dels nens i nenes d’aquesta edat, explicar el que s’espera de tots (escola i família), entregar un dossier amb els aspectes més importants a tenir en compte i començar a conèixer-se i a resoldre els primers dubtes.

A totes aquestes activitats prèvies a l’entrada del nen/a de tres anys a l’escola, i a les que es desenvolupen al llarg del primer any d’estada, les anomenem "Adaptació" i serveixen per aconseguir una millor i major iniciació del nen/a a l’escola i per evitar desajustaments emocionals un cop començat el curs.En tot moment, la comunicació família-escola resulta fonamental.

durant tot el curs, les famílies que ho desitgen poden pujar una estoneta a l'aula i, a la tarda, organitzem la recollida a la classe, per tal de facilitar els moments de comunicació i descoberta que tant ajuda els infants a sentir-se còmodes i atesos.