DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

No sols és important la part externa de l'educació. Ho és també i molt fonamentalment l'evolució interna; el vessant menys visible, més psicològic. Moltes vegades el desconeixement de per què es produeixen determinades situacions a la vida del/de la nen/a genera una inquietud o ansietat en la família, que es manifesta després en un desequilibri en la relació amb el/la nen/a.

Per combatre aquesta inseguretat, no hi ha res millor que la informació.

L'Escola Magòria compta per això amb un psicòleg escolar en l'equip base que completa la labor del mestre/a per mantenir correctament informada la família.

Es pot sol·licitar una entrevista amb el psicòleg per tractar qualsevol problema que les famílies puguin tenir i que pugui afectar el/la nen/a.

El psicòleg orienta mestre/a i família sobre les conductes correctores i activitats de recuperació que el/la nen/a amb dificultats ha de realitzar.

El departament de Psicologia de l'escola incideix en diferents aspectes informatius: per una banda, promovent els Tallers de Psicologia Infantil: xerrades que es realitzen sobre aspectes habituals i importants de desenvolupament psicològic del nen/a i sobre l'univers de relacions familiars i escolars que incideixen sobre ells/es.

Per una altra banda, s'entrega al final dels tallers un ampli dossier dels aspectes més importants tractats, consells i orientacions pràctiques.

També es realitzen, alternativament, tallers de Salut i Pedagogia. L'objectiu, a més a més d'informar, és aportar a les famílies un fons documental bàsic que els faciliti la comprensió del desenvolupament del seu fill/a.