HORARIS ESCOLARS

Horaris

Entrada matí de 8.55 a 9.05 h
Classes matí de 9 a 13.00 h
Dinar i pati de 13 a 15.00 h
Entrada tarda de 14.55 a 15.00 h
Classes tarda de 15.00 a 17.00 h
Els horaris de Secretaria són de 8.30 a 14.00 h i de 15.00 a 17.15 h.

 

 

 

Per tal de facilitar la sortida dels nens i nenes, en alguns cursos ho fem de manera progressiva:

• Parvulari:

- I3 a les 16.45 h

- I4 a les 16.50 h

- I5 a les 16.55 h

• Primària:

- 1r i 2n a les 16.55 h

- De 3r a 6è a les 17.00 h

Recomanem no entretenir els mestres (sobretot de cursos baixos) amb qüestions massa llargues a les hores d'entrada i sortida. S'ha de tenir en compte que en aquest moment el mestre ha d'estar per tothom i no pot centrar-se en qüestions personals.

Si us cal mantenir una conversa extensa amb el mestre o la mestra, us aconsellem que li demaneu directament una entrevista per poder parlar tranquil·lament en el temps pensat per a això.