EQUIP ESCOLAR

 

El funcionament de l’escola es basa en el treball diari de l’Equip Pedagògic base i també en el de totes les persones que treballen als diferents àmbits de la cooperativa:

Direcció: Jaime González
Secretaria: Meritxell Genesias (tot el dia) i Isabel Rama (al matí)
Cuina: Susana Macho, Sílvia Segura i Montse Gómez
Monitors/es  Mariana (P3), Marina (P4), Ivan (P5), Rita (1r), Eva (2n), 
de menjador: Èlida (3r), Júlia (4t), Carolina (5è), Marina (6è), Assie (reforç)
Acolliment de matí: Meritxell Genesies i Marina Calcagno
Neteja Parvulari: Esther Fernández i Guadalupe Trevejo
Neteja Primària: Esther Fernández i Ferran Descarrega
Manteniment: Ferran Descarrega

 

EQUIP PEDAGÒGIC [tornar a dalt]
Educació Infantil
P3 Anna Prat i Queralt Mas
P4 Celina Trono i Andrea Plazas
P5 Carla Trullols i Silvia Bonilla
Educació Primària
1r Assumpta Foix
2n Roc Molina
Auxiliars de 1r i 2n Antònia Deulofeu i Maria Valles
3r Dani Mateos
4t Miquel Rius
Auxiliars de 3r i 4t Antònia Deulofeu i Èlida Marcos
David Silva
Amada Candelas i Jaime González
Auxiliar de 5è i 6è Amada Candelas
 
Anglès Primària Sergi Chueca
Anglès Parvulari Silvia Bonilla
Música Maria Valles
Escacs Patxi Molinas
Educació Física Miquel Rius i David Silva
Tecnologia Dani Mateos
Biblioteca David Silva
Menjador Maria Valles
Dept. Psicologia i Logopèdia Jaime González

 

CONSELL RECTOR [tornar a dalt]  

A més a més, l’equip de pares i mares que formen el Consell Rector de la cooperativa organitzen activitats extraescolars, gestionen l’administració de l’escola, representen el conjunt de famílies de l’escola i, juntament amb l’Equip Pedagògic, tenen cura de mantenir els principis del nostre projecte pedagògic. 
En l’actualitat, el Consell Rector està compost per:

 
Presidenta Tatiana Soler  
Vicepresident Dani Mateos  
Tresorer Toni Marín  
Secretari Jose Zaidín                                    
  Núria Roglans  
  Jaime González  
  Isa Rama  
Vocals Irene Elorza  
  Cristina Bernabé  
  Laura Callau  
  Gemma Zamora  
Comissions de treball:  
Econòmica  
Verda  
Ajuts a les Famílies  
Manteniment  
Tecnològica  
Magotroc  
Extraescolars  
Activitats Familiars  
MAF  
Pàgina Web  
Diables