Les arrels

Durant aquest trimestre hem treballat les plantes. Fem diverses activitats, una de les quals és fer un mural. Començarem per les arrels i anirem fent tota la planta. Estem coneixent per a què serveix cada una d’aquestes parts.