Autoritzacions

Aquí trobareu els següents documents, per a imprimir i emplenar:

  • Autorització per a l'administració d'antitèrmics.
  • Autorització per les sortides de l'escola.
  • Autorització per a què el nen o nena marxi sol/a de l'escola.
  • Autoritzacions (puntuals o per a tot el curs) per a la recollida de l'alumne/a.
  • Autorització drets d'imatge.
  • Autorització enviament e-mails.