El barri

Estem estudiant el barri Magòria o Font de la Guatlla, per això sortim amb les llibretes i anotem tots els carrers que configuren el barri de l’Escola. Cadascú s’encarrega d’anar anotant la quantitat i el nom dels edificis públic o privats, del comerç i dels serveis públics que anem trobant. A l’escola cadascú ha d’escriure allò que ha observat i el nombre que n’ha trobat. Amb tot el material es farà més endavant una petita revista.