ACOLLIMENT MATINAL I DE TARDA

De 8.00 a 9.00 h, l'escola ofereix  un servei d'acolliment per a qui ho necessiti. L'acolliment es realitza als locals de Parvulari (c/ Sant Germà, 18) i se n'ocupen dues educadores de l’escola.

Es pot utilitzar el servei de 8.00 h a 9.00 h, o també de 8.30 h a 9.00 h.

De 17.00 a 17.30 h, l'escola també ofereix un servei d'acolliment, als locals del Parvulari. 

Hi ha una quota fixa segons els dies que regularment es fa ús del servei. També es pot utilizar esporàdicament i el preu per dia esporàdic és de 4 € (de 8 a 9 h) o de 2 € (de 8.30 a 9 h, o de 17 1 17.30 h), que es carregarà al rebut del mes següent.

Les persones encarregades realitzen el control d'assistència, tant de nens/es que venen de manera fixa com dels nens/es que esporàdicament facin servir aquest servei.