INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A LES NOVES FAMÍLIES

Organització del sistema educatiu
Moltes famílies desconeixen com està organitzat, en l’actualitat, el sistema educatiu. Breument, és com segueix: 

- Fins als 6 anys se'n diu Educació Infantil i es divideix en dos cicles:

  • 0-3 anys: Educació Infantil I (Llar d’Infants)
  • 3-6 anys: Educació Infantil II (Parvulari): P3 (3 anys), P4 (4 anys) i P5 (5 anys)

- Dels 6 als 12 anys: Educació Primària (EP). L’EP s’organitza per cicles; un cicle són dos anys, de manera que podríem considerar que un curs dura dos anys.
Hi ha tres cicles: Cicle Inicial (1r i 2n, 6-8 anys), Cicle Mitjà (3r i 4t, 8-10 anys) i Cicle Superior (5è i 6è, 10-12 anys).

- 12-16 anys: ESO (Educació Secundària Obligatòria). Als setze anys acaba l’obligatorietat de l’educació.

- 16-18 anys: Batxillerat.

La nostra escola imparteix Educació Infantil II (Parvulari) i Educació Primària (EP). Tenim una sola línia per curs, és a dir, un sol grup per nivell. Un màxim de 25 nens/es per curs, tenint en compte que a Parvulari hi ha tres cursos amb 6 mestres i a Primària, 6 cursos amb 10 mestres.

Preinscripció oficial (Sol·licitud de matrícula)
La preinscripció és la sol·licitud que es realitza per entrar a l’escola que es desitja; es tracta d’un període de quinze dies durant els quals la família formalitza, mitjançant un document oficial que li facilita l’escola escollida (o a través d’Internet), la petició d’ingrés en aquella escola (pública o privada concertada, com és el nostre cas).

Prioritats:

  • Germans/es matriculats/ades: 40 punts
  • Domicili dins l’àrea de proximitat: 30 punts
  • Treball dins l’àrea de proximitat: 20 punts
  • Domicili dins del districte: 15 punts
  • Domicili a la resta de Barcelona: 10 punts

En cas d’empat, tenen preferència els/les fills/es de família nombrosa o monoparental. També hi ha criteris complementaris que sumen 10 punts més.
Per a més informació, podeu consultar la web del Consorci d'Educació (www.edubcn.cat).
Passat el període de preinscripció, es comptabilitzen les demandes i, si no superen l’oferta de places, totes les famílies són acceptades. Si superen el nombre d’ofertes, es procedeix a baremar i a sortejar per ajustar la demanda a l’oferta. 
Període oficial de preinscripció per al curs 2023-2024: del 6 al 20 de març de 2023.                                                                         

L’escola no fa jornada de portes obertes, sinó entrevistes individuals.

Perquè l’escola està sempre oberta a qui desitgi visitar-nos.
Preferim no ensenyar un edifici buit, ens agrada mostrar una escola, és a dir: nens i nenes treballant, jugant, relacionant-se, en companyia dels seus i de les seves mestres.
A més a més, desitgem atendre personalment, una per una, les famílies que ens visiten, informar-les, atendre els seus dubtes, recórrer l’escola amb la seva companyia, percebent l’atmosfera que s’hi respira.
Només cal trucar al telèfon de l’escola (93 423 65 74) o enviar-nos un mail (administracio@magoria.org) indicant el vostre número de telèfon. Us trucarem i podrem concertar dia i hora per visitar-nos. Estarem encantats/ades d’atendre-us.

Per descomptat, aquest any s’apliquen totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries a fi de prevenir el possible contagi: nombre màxim de visitants, dos per família; mascareta; distància de seguretat, i hidrogel.