PARTICIPACIÓ PARES I MARES A L'ESCOLA

L'Escola Magòria és una cooperativa d'ensenyament, però a diferència de la majoria de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, que només són de treballadors/es (docents i no docents), Magòria és una cooperativa de treballadors/es i mares i pares d’alumnes de l’escola.

És una característica molt important perquè, el fet de ser socis de la cooperativa, permet participar a les mares i els pares en l’administració de l’escola. De fet, són ells/es qui gestionen l’economia escolar i garanteixen d’aquesta manera que no hi hagi ànim de lucre.

Des de la seva fundació, les famílies han estat part essencial de l’escola i, tant el Consell Rector com les diferents comissions (formades per pares i mares), són els òrgans de representació i gestió equiparables a les AMPA i Consells Escolars d’altres escoles, però amb molt major poder de decisió i participació.

L'òrgan de representació i govern de la societat és el Consell Rector, també conegut com la Junta. Té competència per establir les directrius generals d'actuació del centre, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General, que és oberta a tots els socis/es i que es reuneix un parell de vegades a l'any.

El Consell Rector està format per un nombre d'entre 7 i 11 membres, escollits en Assemblea entre els socis i les sòcies.

El càrrec de membre del consell té una durada de quatre anys, amb possibilitat de reelecció, i el seu exercici no és retribuïble econòmicament.

Formen part del consell mares i pares, mestres i personal no docent. Tot i així, qualsevol persona de la cooperativa pot venir a una reunió i exposar les seves opinions, els seus dubtes, les seves queixes o els seus suggeriments sempre que vulgui.
Durant el curs, els membres del Consell Rector es troben un cop al mes a l'edifici de Primària, a les 19.30 h . En aquestes reunions es pot tractar tant de les obres que s'han de dur a terme als dos edificis que ocupa l'escola, com dels armaris que s'han de col·locar a la cuina, o si s'ha d'adquirir una màquina de fotos o una de vídeo. Igualment, es fa un seguiment de les activitats extraescolars i es parla del funcionament del centre, tot i que és l'equip docent l'encarregat de fixar la línia pedagògica i l'organització dels cursos. No obstant això, els pares i les mares tenen la possibilitat d’exposar obertament les seves opinions. A més, els pares i les mares que ho desitgin poden formar part de les diferents comissions de l'escola: tecnològica, verda, manteniment, web, diables…