AULA DE REFORÇ

Per a aquells casos en què no es necessita una assistència especialitzada, l'escola disposa d'una aula de reforç on es tracten els endarreriments d'aprenentatge, i es personalitzen, en cada cas, uns programes de recuperació que porten a terme tres mestres de l'Equip Pedagògic.