INFRAESTRUCTURA

•  Departament de Psicopedagogia

•  Aula de logopèdia

•  Aula de reforç

•  Aula de música

•  Aula de multimèdia

•  Mestres en pràctiques

•  Biblioteca central. Servei de préstec

•  Material d'escacs

•  Videoteca general

•  Pissarra digital interactiva i ordinador a les classes

•  Casellers individuals per a cada nen/a a cada classe

•  Sala polivalent de 50 m2 a Primària

•  Gimnàs de 150 m2

•  Pati de 300 m2 a Primària

•  Pati de 200 m2 a Parvulari

•  Cuina de mercat i cuineres pròpies. Menús adaptables

•  Activitats extraescolars