ADAPTACIÓ A P3

No s’insistirà mai prou en la importància fonamental que té l’entrada a l’escola, com s’estableixen les relacions i com experimenta el nen o la nena la trobada amb les persones que formaran part de la seva vida durant un període crucial.

A l’escola familiar és importantíssima l’arribada dels/de les més petits/es, com se’ls acull i com se’ls rep. Nosaltres plantegem el primer any com un curs pont entre la llar d’infants i l’escola, perquè el procés d’adaptació sigui al més suau i profitós possible.

Les famílies dels nens i nenes de tres anys mantenen una entrevista amb la mestra de P3 abans de l’entrada del nen/a a l’escola per conèixer-se prèviament i explicar tots els detalls respecte del seu fill/a que considerin oportuns. A més, cada nen/a de tres anys passarà un temps amb la que serà la seva mestra abans de començar el curs. Així mateix, es programen unes jornades de portes obertes, abans del començament de curs, perquè els/les alumnes que arriben a l’escola juguin, coneguin els seus futurs amics i amigues i aprofundeixin en la relació amb la seva futura mestra.

D'altra banda, les mestres de P3 convoquen una reunió amb totes les noves famílies a mitjan juny, per parlar sobre les característiques dels nens i nenes d’aquesta edat, explicar el que s’espera de tots (escola i família), entregar un dossier amb els aspectes més importants a tenir en compte i començar a conèixer-se i a resoldre els primers dubtes.

A totes aquestes activitats prèvies a l’entrada del nen/a de tres anys a l’escola, i a les que es desenvolupen al llarg del primer any d’estada, les anomenem "Adaptació" i serveixen per aconseguir una millor i major iniciació del nen/a a l’escola i per evitar desajustaments emocionals un cop començat el curs, quan els/les més petits/es, com la resta de nens/es, fan l’horari complet. Volem remarcar que, en els dies de portes obertes, és important que els nens i nenes de 4 i 5 anys (P4 i P5) també assisteixin a l’escola, per ser coneguts i conèixer qui seran els seus nous amics i amigues.