INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC

Una família correctament informada dels programes de treball i estudi, i també de les característiques de cada etapa d'evolució, facilita significativament el desenvolupament del seu fill/a.

Partint d'aquesta premissa, l'Equip Pedagògic realitza durant el curs un exhaustiu programa d'informació i assessorament a les famílies utilitzant els canals següents:

a) Reunions generals:

Abans de començar el període lectiu, es convoca totes les famílies a una reunió general per presentar el nou curs i el calendari d'activitats.

Un cop començat el curs, es convoca per nivells les famílies, per tal d'informar-les de les característiques del curs i avançar el programa que es desenvoluparà al llarg de l'exercici.

Cada final de trimestre es fa una nova reunió per fer una valoració de com marxen les coses a cada grup.

Finalment, es fa una reunió d'anàlisi general quan el curs està acabant.

b) Entrevistes:

Cada trimestre hi ha una entrevista de tutoria i seguiment de cada nen i nena en particular. És especialment indicada l'entrevista del primer trimestre.

Tenint en compte els horaris d'entrevistes, es podran realitzar reunions particulars per analitzar l'evolució del nen/a sempre que el/la mestre/a o la família ho cregui necessari.

c) Informació escrita:

A principi de curs s'entrega un resum de la programació prevista, juntament amb un calendari de les activitats més destacades.

En començar un trimestre, es lliura a les famílies la programació de temes, activitats i sortides que es desenvoluparà durant les dotze setmanes següents. A final de cada trimestre s'entrega un resum-valoració de la marxa del curs en general.

Així mateix, i coincidint amb el final de trimestre, es fa arribar un complet informe personalitzat on es comenta i s'analitza el rendiment i nivell intel·lectual del nen/a i la seva evolució social. En total són tres informes a l'any.

Per altra banda, s'entrega a cada família la revista de l'escola, OPQ, on a més d'una visió general de les activitats escolars i diversos articles i recomanacions (llibres, viatges, gastronomia, naturalesa, etc.), s'hi inclou un Especial Educació amb orientacions pedagògiques i psicològiques, i descripció d'experiències escolars. Aquests canals d'informació, juntament amb l'assistència psicològica, conformen un complet panorama d'informació, necessari per saber quin és el moment afectiu, intel·lectual i social del nen/a.