EQUIP ESCOLAR

 

El funcionament de l’escola es basa en el treball diari de l’Equip Pedagògic base i també en el de totes les persones que treballen als diferents àmbits de la cooperativa:

Direcció: Jaime González
Secretaria: Meritxell Genesias (tot el dia) i Isabel Rama (al matí)
Cuina: Susana Macho, Sílvia Segura i Montse Gómez
Monitors/es  Mariana (P3), Marina (P4), Arnau (P5), Mireia (1r), Eva (2n), 
de menjador: Carles (3r), Helen (4t), Marina (5è) i Willie (6è)
Acolliment de matí: Meritxell Genesias i Berta Ferrer
Neteja: Empresa Neteges RONO
Manteniment: Lucía Vives

 

EQUIP PEDAGÒGIC [tornar a dalt]
Educació Infantil
P3 Queralt Mas i Nadia Encinas 
P4 Celina Trono i Berta Ferrer
P5 Carla Trullols i Patrícia Suárez
Educació Primària
1r Assumpta Foix
2n Roc Molina
Auxiliars de 1r i 2n Alba Morella i Berta Ferrer
3r Dani Mateos
4t Miquel Rius
Auxiliar de 3r i 4t Berta Ferrer i Paula Llosa
David Silva
Paula Llosa i Jaime González
Auxiliar de 5è i 6è Paula Llosa
 
Anglès Primària Sergi Chueca
Anglès Parvulari Patrícia Suárez
Música Alba Morella
Escacs Patxi Molinas
Educació Física Miquel Rius i David Silva
Tecnologia Dani Mateos
Biblioteca David Silva
Menjador Carla Trullols
Dept. Psicologia i Logopèdia Jaime González

 

CONSELL RECTOR [tornar a dalt]  

A més a més, l’equip de pares i mares que formen el Consell Rector de la cooperativa organitzen activitats extraescolars, gestionen l’administració de l’escola, representen el conjunt de famílies de l’escola i, juntament amb l’Equip Pedagògic, tenen cura de mantenir els principis del nostre projecte pedagògic. 
En l’actualitat, el Consell Rector està compost per:

 
Presidenta Meritxell Barrera  
Vicepresident Dani Mateos  
Tresorer Toni Marín  
Secretari Jose Zaidín                                    
Vocals Eva Arnal  
  Jaime González  
  Isa Rama  
  Nàdia Monrós  
  Cristina Bernabé  
  Vanessa Teixidor  
  Susana Ledo  
Comissions de treball:  
Econòmica  
Verda  
Ajuts a les Famílies  
Manteniment  
Tecnològica  
Instagram  
Extraescolars  
Activitats Familiars  
MAF  
Pàgina Web  
Diables