L'alimentació

A Coneixement del medi hem estudiat l’alimentació. Ara sabem com podem separar els aliments segons el seu origen o també segons el que ens aporten. Per estudiar millor aquest tema, hem confeccionat un gran mural. Ens hem dividit en parelles i cada una ha fet una part d’aquest mural.