ESCACS

Aquest any hem començat l’activitat d’escacs a segon curs de Cicle Inicial. L’objectiu principal és introduir els nens en els escacs aconseguint jugar partides amb criteris lògics i raonats. Conèixer el perfecte moviment de les peces, el seu valor al tauler i la coordinació entre elles per guanyar partides.

Les activitats principals són:

  • Partides en grups: d’aquesta manera uns ajuden els altres i aprenen a col·laborar.
  • Partides al tauler mural.
  • Jocs de lògica i memòria: amb el tauler i les peces realitzem diferents activitats.
  • Partides individuals.
  • “Passapeces” i “Menja-menja”: jocs en els quals les regles canvien per fer més emocionants les partides.