EL CALENDARI

Un any més hem confeccionat el calendari de l’any 2013 amb el programa Kid Pix. Cadascú ha elaborat un mes o una estació amb el seu rodolí corresponent i ja el tenim penjat a la classe; ara l’explicarem als de 1r.