Sobre el consum de la carn

A finals del primer trimestre, a classe de Llengua vam fer un debat sobre el consum de la carn. Per tal de portar-lo a terme, ens vam dividir en dos grups: els que estàvem totalment en contra del consum de la carn i la seva producció massificada, i els que  defensàvem el seu consum i producció.

Després de fer una mica de treball de camp i investigació per  obtenir informació sobre el tema que debatríem a classe, vam preparar el nostre discurs en el qual s’explicaven les nostres opinions i visió sobre el tema. Aquest discurs ens va ser de gran ajuda a l’hora de defensar el nostre punt de vista. Tot i que en un principi hi havia dues opinions molt clares, vam arribar a conclusions comunes amb opinions i comentaris com ara:

“Cal un canvi de mentalitat per a una visió de futur.”

“És molt difícil que grans empreses no utilitzin carns procedents de grans granges on la qualitat i la vida dels animals no és la idònia.”

“Hauríem de procurar eliminar la gran producció o producció massiva i promocionar la de les petites empreses.”

“Les petites empreses no tenen la visibilitat que caldria que tinguessin, i potser això marcaria el canvi.”

“Hem d’actuar conforme als nostres valors, de forma coherent.”

“Cal treballar més en la nostra consciència ètica.”