Expressió oral

Treballar l’expressió oral és bàsic per a l’aprenentatge. Aconseguir una bona comunicació, que els nanos s’expressin de manera clara, entenedora i amb un vocabulari ric, és un dels objectius bàsics de primer.

Per tal d’aconseguir-ho, es fan diferents activitats: converses sobre temes diversos, explicar vivències, jocs de llenguatge, relat de contes, de petits vídeos, aprendre dites, poemes, embarbussaments...

En aquest document trobareu dos petits vídeos: en un els nens/es reciten un poema sobre la tardor i en l’altre diuen un embarbussament. 

Aquestes activitats sempre els motiven molt. Com podreu apreciar, la seva actitud sempre és alegre i divertida.