Al Punt Verd

Dins del treball sobre els residus que vam estudiar a Coneixement del medi, vam visitar el Punt Verd de Zona, que està a la Zona Franca. Allà vam veure el que es fa amb els diferents materials que llencem; la majoria es poden reciclar o reutilitzar, però alguns són perillosos i cal llençar-los de manera controlada, per tal de no perjudicar el medi ambient.

Qui volia podia portar residus de casa que pensessin que es podien llençar al Punt verd. D’aquesta manera, hi vam deixar piles, aerosols i algun plàstic dur, però sobretot vam comprovar que la majoria dels residus que generem no cal portar-los al Punt Verd,  ja que es poden llençar als contenidors de recollida selectiva que trobem al carrer: verd, groc, blau, marró i gris.