A petita escala

A la Fundació Miró hi ha una activitat tan atractiva com divertida sobre l’ofici d’arquitecte. Després de fer una visita guiada pel museu, i fixant-nos especialment en la seva estructura, vam construir una maqueta gegant de tot l’edifici de la Fundació Miró. En tres grups vam construir, a petita escala, els espais que acabàvem de visitar.

Les educadores ens van felicitar molt; ho vam aconseguir quadrar tot a la perfecció!, cosa que normalment no els passa...