Magòria Solidària

Benvolguda família de l’Escola Magòria,

Voldria presentar-me: el meu nom és AL KARIA i sóc una ONGD, que vaig néixer ja fa 10 anys.

La situació a Síria no és gens agradable. Tants refugiats que abandonen el seu país i les seves ciutats no ens deixa indiferents.

Durant la darrera setmana de maig es va portar a terme una recollida d’aliments i roba per a les persones més desfavorides a través de la

L’Escola Magòria i l’ONGD Alkaria continuen sumant esforços un any més per continuar treballant a la població d’Afanour (Marroc).

El mes de desembre a l’escola està intrínsecament lligat a la mostra de treballs del darrer dissabte de trimestre, és a dir, l’EXPO.

Durant la Setmana Santa de 2007 l’Escola Magòria va travessar les fronteres i va viatjar cap al Marroc.

L’Escola Magòria i l’ONGD Alkaria sumen esforços un any més per continuar treballant a la població d’Afanour (Marroc).

Pàgines