Cap a una infància feliç

L’adaptació és un procés evolutiu que ens permet oferir respostes adequades a cada situació i que resulta imprescindible, especialment en la infància, per  aconseguir progressivament estructures cada cop més estables, també més satisfactòries.

L’adaptació està en la base del desenvolupament social, intel·lectual, emocional. Les intel·ligències múltiples en la infància evolucionen mitjançant  l’assimilació i l’acomodació, que, si es realitzen adequadament, desemboquen en l’adaptació al medi.

Aconseguir respostes adaptatives és el fonament d’una adequada educació, d’un correcte aprenentatge, d’una infància feliç i equilibrada.

Al contrari, si l’infant no assimila ni transforma de manera positiva noves experiències, ni ajusta el seu model de món per entendre cada nova adquisició (acomodació), observarà una conducta desadaptativa, que es perllongarà al llarg de la seva vida, ja que els processos d’adaptació es van succeint al llarg del cicle vital.

Molts dels problemes de rendiment escolar, de conducta i relació familiar, escolar, social, d’autoestima o de emocions negatives, provenen d’uns processos  adaptatius incorrectes.

Al taller vam explicar el funcionament de les conductes adaptatives i com aconseguir-les, i vam veure com evitar els processos desadaptatius.

 

GUIÓ

Precisant conceptes: què és assimilació, acomodació i adaptació.

L’adaptació: eina imprescindible per al desenvolupament de la intel·ligència.

L’adaptació: referent per educar la conducta familiar, escolar i social.

Estratègies per aconseguir conductes adaptatives i emocionalment equilibrades.

 

El taller va anar a càrrec de Jaime González, director i psicòleg de l’Escola Magòria, qui també va respondre a les preguntes i els comentaris dels assistents.