Iniciació musical

Aquesta activitat extraescolar té com a objectiu despertar i estimular els infants en l’art musical i en el desig de fer música. Els alumnes són els protagonistes de les sessions i es pretén que descobreixin el món sonor, les seves combinacions i els diferents estils musicals.

És una activitat basada en l’experimentació musical i que té com a màxim objectiu el gust i el gaudi amb la música. Es treballen aspectes, com ara la capacitat auditiva, la memòria, l’afinació, la concentració i l’expressió corporal a través de cançons.