Taller de salut, foniatria

ELS PROBLEMES DE VEU A LA INFÀNCIA. PREVENCIÓ

Habitualment es concedeix poca importància a la veu durant el desenvolupament dels nens i, no obstant això, és un factor clau, ja no sols d'expressió i comunicació sinó per indicar possibles desarreglaments orgànics que val la pena tenir en compte. Al taller d'aquest trimestre, la metgessa i foniatra Cori Casanova informarà de tot el que és necessari conèixer respecte d'això, tot atenint-se al guió següent:

1. Com funciona la veu dels nens? Diferències amb l’adult. 

2. Per què un nen perd la veu? Per què es queda “afònic”? 

- Causes orgàniques: al·lèrgies, laringitis, refluxos, refredats de repetició, etc.
- Hàbits de veu: esforços vocals, crits, tensions.
- Aspectes emocionals: tensions al cor, tensions al cos.
- Lesions de cordes vocals: les adquirides, les congènites.

3. Prevenció dels problemes de veu: hàbits saludables, entorn familiar, entorn

4. I si tot i així, la veu no millora? Quan cal decidir visitar el metge? Quan cal decidir fer reeducació de la veu?

Cori Casanova, metgessa foniatra, professora del grau de Logopèdia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull i de l’ESMUC. Equip CONSULTAVEU. Ha escrit nombrosos capítols de llibre al voltant de la veu i articles en revistes internacionals i nacionals. Membre de la Societat Espanyola de Foniatria i de la Unió Europea de Foniatres i de la Societat Francesa de Foniatria.