Taller de Psicologia

ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR CONDUCTES ADEQUADES A LA INFÀNCIA

El major repte educatiu per als pares és canalitzar adequadament les pulsions dels seus fills; aconseguir que accepti, sense frustrar-se, les normes de relació i comportament que el converteixin en un adult assertiu i amb capacitat d'adaptació. Cal no oblidar que l'èxit d'aquest afany rau en la manera d'abordar durant els primers anys l'educació dels fills.

És freqüent recórrer als professionals quan el mal hàbit ja està instaurat, la qual cosa significa un desgast emocional i vital important, tant per a adults com per a nens.

Una correcta estratègia educativa durant aquests primers anys permet prevenir i evitar l'aparició de conductes que poden derivar en desequilibris psicològics.

Al taller explicarem la manera de fer-ho, i plantejarem també tècniques operants diferents per modificar conductes negatives una vegada han aparegut.

Desenvoluparem el guió següent:
Tècniques operants per a la modificació de conductes.

  • Emmotllament/Encadenament.
  • Modelatge.
  • Reforç/Atenuació.
  • Tècniques d'autocontrol.
  • El càstig: principis perquè sigui efectiu i un adequat modificador de conducta.