SIMULACRE D'EMERGÈNCIA

El dia 29 de maig vam realitzar un nou simulacre d’emergència amb el supòsit d’incendi a l’edifici de primària. Tots els cursos van seguir el protocol marcat en aquest cas i es van dirigir de manera ordenada i ràpida cap al pati, punt de trobada en aquest simulacre. Vam simular que el foc es generava a la segon planta, i cada grup va seguir el camí adequat per a aquest cas. El temps de durada de l’evacuació de l’edifici va ser de 2 minuts i 25 segons. Prova superada!