Titelles de vacances

Hem explicat les vacances amb titelles. Primer vam dibuixar-los i després els vam retallar i pintar.

Rut

Cada nen/a feia una actuació amb el seu titella i el Dani havia preparat un escenari per fer-ho.

Max

Els titelles els fèiem amb cartró i els retallàvem amb tisores. Tots explicaven l’estiu i jo he explicat el meu.

Jordi