Còmic de les parts del dia

Una activitat engrescadora és un còmic gegant en el qual cada vinyeta és una part del dia. Cadascú s’inventa un personatge, el dibuixa i el pinta. Entre tots fem una votació i al personatge guanyador, en comptes d’enganxar-lo al mural, li posem un pal i el plastifiquem, sent aleshores el protagonista que va passant per cada vinyeta. Seuen tots al davant i el protagonista va parlant amb cadascú i jo faig de narradora. Ho assagem i quan ja tothom sap allò que ha de dir, vénen els de 1er i es posen al voltant per escoltar la història.