Conferències

A cinquè hem començat el trimestre fent una exposició oral sobre el llibre que vam llegir durant les vacances: ens havien donat un llibre diferent per a cadascú de nosaltres. Amb aquesta activitat treballem molts apartats de Llengua: l’expressió escrita (en forma d’esborrany o Power Point), l’expressió oral, la fonètica, la gesticulació, la memòria, la creativitat i la posada en escena. Després de l’exposició, els nens i nenes que volen ens fan preguntes sobre l’explicació i ens donen la seva opinió. Al final tothom acaba aplaudint.