Vídeos explicatius

Hem preparat unes càpsules de vídeo sobre els aspectes més rellevants de la nostra escola, per tal de compartir la nostra essència amb les famílies i donar a conèixer l’escola. Cada càpsula explica un tret distintiu de nosaltres, i la suma de totes elles ens ajuden a explicar, una mica més, l’Escola Magòria.

01 Escola familiar

El treball conjunt entre família i escola garanteix el desenvolupament harmònic de nens i nenes. Tots i totes remant a favor del seu creixement humà.

 

02 Cooperativa mixta

Són poques les escoles que estan cogestionades per pares, mares, mestres i treballadors/es. Una aposta que garanteix la implicació de totes les parts.

 

03 Menjador propi, menjar casolà

Un servei excepcional que vetlla per la qualitat i l’atenció individualitzada. Menjar com a casa.

 

04 Escola petita, protectora i no doctrinària

El model d’escola petita que defensem permet educar a favor del respecte, la solidaritat i la diversitat.

 

05 Compromesa amb el planeta

El futur està a les seves mans i cal ajudar-los a prendre consciència dels reptes i les possibilitats que això implica.

 

06 Escola trilingüe

La competència lingüística com a eina facilitadora i enriquidora en el creixement personal i social.

 

07 Activitats de socialització i convivència

Com accedir a un discurs social coherent, respectuós i assertiu en el nostre entorn més proper.

 

08 Escacs, matèria curricular

Una manera lúdica d’acostar nens i nenes cap a l’essència de l’educació: ensenyar-los a pensar.

 

09 Escola dinàmica

Un equip humà gran en una escola petita permet atendre les necessitats i fer un seguiment de manera personalitzada, un tipus d’ensenyament estimulant i dinàmic.

 

10 L’hort, espai de cultiu

Malgrat viure a la gran ciutat, posem les mans a la terra per descobrir el cicle natural de la vida.

 

11 Sortides i excursions, escola viva

L’aprenentatge fora de l’escola, eina fonamental de treball i recerca.

 

12 Les Colònies de Magòria

Un segell que marca escola i un punt cabdal de la nostra aposta pel creixement humà i social.

 

13 Creativitat artística

Un cant a l’expressió creativa com a font de creixement personal.