LA SEXUALITAT EN LA INFÀNCIA

El comportament sexual dels nostres joves, la seva cada vegada més precoç iniciació en les pràctiques sexuals originen controvèrsia i preocupació entre els pares i educadors en general.

És important assenyalar que gran part de la responsabilitat que això sigui així és dels adults que envolten l'adolescent i la manera com el formen i informen respecte d'això. No hem d'oblidar que “la vida sexual comença el dia que naixem i acaba quan morim”  (W. Stekel). 

Atès que la vida sexual neix i mor amb nosaltres, que els nens no són els éssers asexuats que molts creuen, resulta fonamental conèixer les distintes etapes que travessa la sexualitat en la infància, com abordar-les i com educar-les, perquè més endavant (i també en la vellesa) la sexualitat sigui viscuda com una (una més) forma de plenitud allunyada tant dels silencis i tabús a què ha estat sotmesa tradicionalment com dels exhibicionismes i banalització moral a què, en molts casos, assistim en l'actualitat.

Coneixement, informació i, per damunt de tot, educació (i no sols sexual) són les bases per configurar una personalitat sana i equilibrada. No hem d’oblidar que una sexualitat mal portada pot generar importants alteracions psicològiques.

L’eix del taller de Psicologia va ser com informar i ajudar els nostres fills en un aspecte tan important de la seva formació, ampliant el punt de mira per descriure alguns errors relacionats amb l'educació sexual.

Vam tractar punts diversos com:

- Què s'entén per sexualitat infantil. Sexualitat enfront de genitalitat.

- Conductes sexuals pròpies de la infància (3-6 i 7-12 anys).

- Incidència dels models parentals. Respecte a la intimitat. Creació d'espais propis

- Maneres d’abordar l’educació sexual dels fills. Errors més comuns.

El menjador de l’escola es va omplir de pares, mares i mestres per escoltar el Jaime i compartir experiències i opinions; va ser un taller eminentment pràctic que ens va ajudar a tots i totes a reflexionar sobre un tema que de vegades sembla que no es pugui ni tan sols reflexionar.