Imitem els impressionistes

Aquesta sortida de l’àrea d’Educació artística tenia una doble finalitat: per una banda, sortir a l’exterior i realitzar la classe en un espai obert, sobretot tenint en compte les recomanacions de les autoritats sanitàries i, per l’altra, explicar una mica qui eren els impressionistes. Aquest corrent pictòric es caracteritzava per sortir a pintar sempre que podien fora del seu estudi i per la manera tan especial que tenien de tractar la llum.

A més a més, vam fer una sèrie de retrats sense mirar, que eren molt divertits i que, en alguns aspectes, s’assemblaven força.